Kosten en vergoedingen

Mentorschapstarieven worden door de overheid ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Voor 2020 gelden de volgende vergoedingen, op basis van 12 maanden:

  • De standaardvergoeding voor een mentor die iemand ondersteunt zonder specifieke zorgvragen bedraagt € 1.153;

  • Voor een mentor die een persoon (tussen 18 jaar en 23 jaar) ondersteunt die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of verstandelijke beperking € 1.492.

  • De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

  • Naast de jaarbeloning kent de kantonrechter in voorkomende gevallen de volgende beloningen toe:

    • a. voor aanvangswerkzaamheden € 543;

    • b. voor een verhuizing € 339;

    • c. voor het beheren van een persoonsgebonden budget € 508.

Soms kan de kantonrechter wegens uitzonderlijke omstandigheden de beloning van de mentor op andere wijze vaststellen.

====

Reeds bewindvoering hebben of een aanvraag tot bewindvoering doen,  is een voorwaarde om mentorschap via Rosa4Life te kunnen aanvragen.

Rosa4life 2020