Kwaliteit

Professioneel ondernemen in de zorg is voor mij ontzettend belangrijk. De beleving van kwaliteit van zorg door de klanten vanRosa4Life, staat voorop.

Aan de volgende (minimale) kwaliteitseisen wordt voldaan:

  • Hier vindt je de actuele klachtenregeling voor professioneel mentorschap.
  • Klachten -en Geschillencommissie (voor zorg en begeleiding) Lid onder nummer: 3972 
  • Branchevereniging Kleinschalige Zorg. Lid onder nummer: O1134
  • In het geval ik signalen of vermoedens heb van mishandeling of geweld, treedt de meldcode in werking.
  • Overige registraties:
    • Kamer van Koophandel: 177227929
    • AGB code: 41417226
  • Hier vind je de privacyverklaring van Rosa4Life

Rosa4life 2020