Meldcode HGKMH

Indien ik tijdens mijn werkzaamheden signalen krijg van geweld en/of mishandeling -voor zowel kind als volwassene-, zal ik ten alle tijde de volgende stappen doorlopen:

-Bron: Rijksoverheid

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
  • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):
    • Is melden noodzakelijk?
    • Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Veilig thuis is ten alle tijden en bij elke stap uit het stappenplan te raadplegen

Rosa4life 2020