Te-doen voor de aanvraag

Om een aanvraag bij de rechtbank in te kunnen dienen, moet je nogal wat documenten in orde maken. Dat is nodig zodat de rechter een eerlijke beslissing kan maken of je mentorschapsaanvraag wel passend is.

Stap 1: je vult het formulier verzoek tot mentorschap in. Indien je ook bewindvoering wilt aanvragen, kan dit ook via dit formulier. Rosa4LIfe biedt geen bewindvoering! Dit formulier gaat (samen met de andere formulieren) naar de rechtbank:

Stap 2: We hebben ons eerste gesprek gehad en je wilt inderdaad Rosa4life aanvragen als mentor. Vul dan onderstaand formulier in en laat dit door mij ondertekenen:

Stap 3. Je bent er bijna! Indien je een bewindvoerder hebt, familie die erg betrokken zijn en/of zorgverleners, voogd, pleegzorgwerker enz… zij moeten allen onderstaand formulier invullen en ondertekend aan jou teruggeven!

Ook indien een betrokkene niet akkoord is, dient hij/zij een formulier in te vullen, ondertekenen en bij de rechtbank in te laten dienen. Deze persoon zal worden uitgenodigd bij de zitting voor meer informatie over de reden van het niet akkoord zijn.

Wanneer je alle formulieren bij elkaar -en ondertekend!- hebt, kun je ze op twee manieren indienen bij de rechtbank. Per post of digitaal. Digitaal heeft de voorkeur want fysieke verwerking van formulieren loopt vertraging op in verband met de Coronamaatregelen.

Je mailt de formulieren en je verzoek tot mentorschap naar de rechtbank van jouw regio. Kijk hier bij welke rechtbank je moet zijn.

Rosa4life 2020