Voorwaarden | Klachten | Privacy

Rosa4Life doet haar uiterste best jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar het kan altijd voorkomen dat de dingen niet gaan zoals je had gedacht. Het is dan belangrijk om hierover met mij in gesprek te gaan.

Ik hoor graag van je wat je mening is over de dienstverlening. Alleen dan kan ik er voor zorgen dat mijn dienstverlening verbetert.

Indien je niet tevreden bent kun je in de eerste plaats dit aan mij laten weten. Samen gaan we proberen tot een oplossing te komen. Wanneer dit gesprek jouw onvrede niet wegneemt, heb je het recht om een klacht in te dienen. In dit document kun je lezen wat je moet doen:

In verband met de geldende wetgeving op gebied van Privacy vind je hier meer informatie over mijn privacy reglement:

Rosa4life 2020